Ajankohta

12.3.2020 17:00 – 12.10.2020

Tapahtumaluokka

Mentorointi
← Takaisin

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla on perinteisesti siirretty kokemusperäistä tietoa ja osaamista kokeneilta taitajilta nuoremmille. Yhä useampi meistä löytää itsensä uran eri vaiheissa tilanteesta, jolloin on jonkun uuden äärellä - joko alaa vaihtaessa, työtehtävin ja roolien muuttuessa, tai vaikkapa palatessa työelämään poissaolon jälkeen. Tämänpäivän työelämässämme, jossa ei enää juuri ole ennakoitavia urapolkuja, on mentorointi yhä enemmän reflektoiva, yhdessä tietoa ja ymmärrystä luova prosessi.

Olemme saaneet runsaasti viestejä jäsenistöltä siitä, miten yhä useampi, erilaisissa uratilanteissa, kokisi hyötyvänsä mentoroinnista. YKAn valmistuneiden mentorointiohjelma toteutetaankin nyt uudella tavalla, vertaisryhmämentorointina. Mentoreilta ei edellytetä senioriteettia tai tunnustettua asiantuntijuutta, eikä aktorin tarvitse olla uran alkuvaiheessa.

Kahdenkeskisen mentori-aktori -työskentelyn sijaan ohjelma rakentuukin ryhmän yhteiselle, osin virtuaaliselle työskentelylle sähköisellä oppimisalustalla. Yhteisten alku- ja lopputapaamisen lisäksi alustalla otetaan esille uusia aiheita muutaman viikon välein. Lisäksi tapaamme asiantuntija-alustusten tiimoilta muutaman kerran. Työskentely ja yhteiset toimintatavat muovautuvat ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Pääpaino mentorointiohjelmassa rakentuu oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen, generalistin uratarinaan ja ammatti-identiteettiin sekä uratoiveiden konkretisoitumiseen. Usein tämä tarkoittaa myös todellisessa työnhakuprosessissa sparraamista, mutta työnhaku ohjelman aikana ei ole välttämätöntä. 

 

Alustava ohjelma ja aikataulu:

Ohjelma alkaa maaliskuussa ja päättyy syksyllä 2020. Tapaamme alku- ja lopputapaamisissa, sekä muutaman kerran eri teemojen ympärillä. Muu työsketenly tapahtuu virtuaalisesti sähköisellä oppimislaustalla. Teemoista ja tapaamisista sovitaan tarkemmin osallistujien kesken. Nyt jo on kuitenkin tiedossa seuraavat tapaamiset YKAn toimistolla (etäyhteysmahdollisuus; aloitustapaamiseen toivotaan fyysistä läsnäoloa):

 • Aloitustapaaminen YKAn toimistolla, 12.3. klo 17-19.30; mentorointiprosessi ja tavoitteet, ryhmäytyminen
 • Yhteinen tapaaminen, teema: Vahvista työhyvinvointia, YKAn toimistolla 21.4. klo 17-19

 

 • Muita käsiteltäviä asioita ovat esim:
  • Oman osaamisen tunnistaminen
  • Generalistin osaaminen ja ammatti-identiteetti
  • Arvot + vahvuudet 
  • Digitaaliset urakyvykkyydet 
  • Työn näkyväksi tekeminen, työn hallinnan tunne 

 

Haku ohjelmaan on päättynyt.

 

Mukaan mahtuu n. 20 ykalaista. Ohjelma ja aikataulu täsmentyvät pian. 

Lisätietoja: Heini Hult-Miekkavaara, osaamispalveluiden asiantuntija heini.hult-miekkavaara@yhteiskunta-ala.fi

 

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.