Ajankohta

24.11.2018 – 24.11.2018

Paikka

Mikonkatu 8

Tapahtumaluokka

SYY
← Takaisin

Tervetuloa Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n liittokokoukseen!

Liittokokous järjestetään 24.11.2018 klo 10:00 alkaen Helsingissä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toimistolla osoitteessa Mikonkatu 8, Helsinki.

Liittokokouksessa käsiteltäviä asiakirjoja valmistellaan työryhmissä perjantaina 23.11. klo 18 alkaen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toimistolla osoitteessa Mikonkatu 8, Helsinki.

Liittokokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu TÄSTÄ

Liittokokouksella on myös Facebook-event, jonka kautta voi myös seurata siitä tapahtuvaa tiedotusta.

Liittokokouksen asiakirjat löytyvät SYY-drivestä.

 

Kaikki SYYn jäsenet ovat tervetulleita liittokokoukseen!

Äänivaltaa liittokokouksessa käyttävät liiton jäsenjärjestöt, joiden tulee ilmoittaa liittokokousedustajansa liiton puheenjohtajalle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen liittokokousta eli perjantaihin 16.11. mennessä.  Liittokokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenjärjestön liittokokousedustajalla yksi (1) ääni. Jäsenjärjestön hallitukset valitsevat liittokokousedustajansa, joiden on oltava liiton ja kyseisen jäsenjärjestön henkilöjäseniä.

Liittokokouksessa on esitysoikeus ja vaalikelpoisuus kaikilla niillä liiton henkilöjäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet osallistumisestaan liittohallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen liittokokousta. Liittokokoukseen ilmoittaudutaan SYYn nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.


Jäsenjärjestöille on sääntöjen määrittelemässä ajassa ilmoitettu heidän jäsenmääränsä ja näiden pohjalta määräytyvät äänimäärät liittokokouksessa.
 

Lähtökohtaisesti jokaisen liittokokousedustajan toivotaan saapuvan paikalle henkilökohtaisesti. Mikäli jostain äkillisestä syystä edustaja on estynyt, jäsenjärjestöjen liittokokousedustajilla on etäosallistumismahdollisuus liittokokoukseen. Etäosallistumisesta sovitaan liiton puheenjohtajan kanssa henkilökohtaisesti viimeistään 23.11.2018 päivän aikana.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: SYY-drive

- Toimintakertomuksen 2017 hyväksyminen

- Tilinpäätös vuodelta 2017

- Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 tilivelvollisille

- Osavuosikertomus 2018

- Toimintasuunnitelman 2019 hyväksyminen

- Taloussuunnitelman esittely vuodelle 2019

- SYYn sääntömuutos koskien pääsihteeriyttä

-Tavoiteohjelman 2019-2020 hyväksyminen

- Päätetään henkilöjäsenmaksun suuruudesta

- Valitaan liitolle puheenjohtaja sekä hallitus toimikaudeksi 2019

- Valitaan liitolle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja.

- Liittokokouskannanoton hyväksyminen

 

Liitteet: SYY-drive

  • Esityslista
  • Työjärjestys
  • Äänimäärät
  • Toimintakertomus 2017
  • Toiminnantarkastuskertomus 2017
  • Osavuosikertomus 2018
  • Esitys toimintasuunnitelmaksi 2019
  • Taloussuunnitelma vuodelle 2019 
  • Säännöt
Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.